Ezechiel 38

Fiul omului, întoarce-te cu faţa spre Gog, din ţara lui Magog, spre domnul Roşului, Meşecului şi Tubalului. In ziua când poporul Meu Israel va trăi în linişte, vei porni din ţara ta şi vei veni din fundul miazănoaptei, tu şi multe popoare cu tine, toţi călări pe cai, o mare mulţime şi o puternică oştire!  Vei înainta împotriva poporului Meu Israel ca un nor care va acoperi ţara. În zilele de apoi, te voi aduce împotriva ţării Mele, ca să Mă cunoască  neamurile când voi fi sfinţit în tine sub ochii lor, Gog!

În ziua aceea însă, în ziua când va porni Gog împotriva pământului lui Israel, zice Domnul, Dumnezeu, Mi se va sui în nări mânia aprinsă. O spun în gelozia şi în focul mâniei Mele: În ziua aceea, va fi un mare cutremur în ţara lui Israel.

Reclame

Ezechiel 36

Fiul omului, proroceşte asupra munţilor lui Israel şi spune: Munţi ai lui Israel, ascultaţi Cuvântul Domnului. Îmi ridic mâna şi jur că neamurile care vă înconjoară îşi vor purta ele însele ocara! Iar voi, munţi ai lui Israel, veţi da crengi şi vă veţi purta roadele pentru poporul Meu Israel, căci lucrurile acestea sunt aproape să se întâmple. Iată că voi fi binevoitor, Mă voi întoarce spre voi şi veţi fi lucraţi şi semănaţi.Voi pune să locuiască pe voi oameni în mare număr, toată casa lui Israel, pe toţi! Cetăţile vor fi locuite şi se vor zidi iarăşi dărâmăturile.

Ezechiel 33-34

Fiul omului, vorbeşte copiilor poporului tău şi spune-le: Neprihănirea celui neprihănit nu-l va mântui în ziua fărădelegii lui şi cel rău nu va cădea lovit de răutatea lui în ziua când se va întoarce de la ea.

Fiul omului, proroceşte împotriva păstorilor sufleteşti ai lui Israel! Turma Mea rătăceşte pe toţi munţii şi pe toate dealurile înalte; oile Mele sunt risipite pe toată faţa ţării şi nimeni nu îngrijeşte de ele, nici nu le caută! Iată, am necaz pe păstori! Îmi voi lua înapoi oile din mâinile lor, nu-i voi mai lăsa să-Mi pască oile şi nu se vor mai paşte nici pe ei înşişi; căci Îmi voi izbăvi oile din gura lor şi nu le vor mai sluji ca hrană! Iată, mă voi îngriji Eu Însumi de oile Mele şi le voi cerceta!

Ezechiel 30

Fiul omului, proroceşte şi spune: Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: «Văitaţi-vă!… Nenorocită zi! Căci se apropie ziua, se apropie ziua Domnului, zi întunecoasă – aceasta va fi vremea neamurilor. Sabia va pătrunde în Egipt şi în Etiopia va fi groază când vor cădea morţii în Egipt, când i se vor ridica bogăţiile şi i se vor răsturna temeliile. Etiopia, Put, Lud, toată Arabia, Cub şi fiii ţării unite cu ele vor cădea împreună cu ei loviţi de sabie. Voi pierde mulţimea Egiptului prin mâna lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului. El şi poporul lui cu el, cel mai grozav dintre popoare, vor fi trimişi să nimicească ţara.

Voi pustii Patrosul, voi pune foc Ţoanului şi-Mi voi aduce la îndeplinire judecăţile asupra Noului. Îmi voi vărsa urgia asupra Sinului, cetăţuia Egiptului, şi voi nimici cu desăvârşire mulţimea din No. Sinul va fi cuprins de spaimă; No va fi deschis prin spărtură şi Noful, cucerit ziua nămiaza mare de vrăjmaşi. Tinerii din On şi din Pi-Beset vor cădea ucişi de sabie şi cetăţile acestea se vor duce în robie.  La Tahpanes se va întuneca ziua când voi sfărâma jugul Egiptului şi când se va sfârşi mândria tăriei lui; un nor va acoperi Tahpanesul şi cetăţile lui vor merge în robie.

 

Porunci

” Daca vrem ca binecuvantarea lui Dumnezeu sa fie asupra noastra, trebuie sa incepem sa ascultam. Indemnurile din epistole trebuiesc intelese ca niste porunci apostolice purtand greutatea imputernicirii date de Capul Bisericii. Ele sunt menite a fi ascultate, nu apreciate ca franturi de sfaturi bune, pe care avem dreptul sa le acceptam sau sa le respingem dupa bunul nostru plac.”

A.W.T.

Ezechiel 25-29

Fiul omului, întoarce-ţi faţa spre copiii lui Amon şi proroceşte împotriva lor! Pentru că ai zis: Ha! Ha!Sfântului Meu locaş când era pângărit, ţării lui Israel când era pustiită şi casei lui Iuda când se ducea în robie, de aceea, iată, te dau în stăpânirea fiilor Răsăritului.

Fiul omului, pentru că Tirul a zis despre Ierusalim: ‘Ha! Ha! Este zdrobită poarta popoarelor! Şi se întoarce la mine! Mă voi îmbogăţi, căci el a rămas pustiu! Iată că am necaz pe tine, Tirule, şi voi aduce împotriva ta multe neamuri. Iată că aduc de la miazănoapte împotriva Tirului pe Nebucadneţar, împăratul Babilonului, împăratul tuturor împăraţilor, cu cai, care, călăreţi şi cu o mare mulţime de popoare.

Fiul omului, spune voievodului Tirului: Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: Pentru că ţi s-a îngâmfat inima şi ai zis: Eu sunt Dumnezeu şi şed pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu, în mijlocul mărilor, iată că voi aduce împotriva ta nişte străini, pe cele mai asupritoare dintre popoare, care vor scoate sabia împotriva înţelepciunii tale strălucitoare şi-ţi vor pângări frumuseţea.

Fiul omului, întoarce-te cu faţa spre Faraon, împăratul Egiptului, şi proroceşte împotriva lui şi împotriva întregului Egipt! Iată că am necaz pe tine pentru ca zici: «Râul meu Nilul este al meu, eu l-am făcut!»  Te voi arunca în pustie, pe tine şi pe toţi peştii din râurile tale. Vei cădea pe faţa ogoarelor, nu vei fi ridicat, nici îngropat, ci te voi da de mâncare fiarelor pământului şi păsărilor cerului.

Fiul omului, Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi-a pus oastea să facă o slujbă grea împotriva Tirului. Toate capetele au ajuns pleşuve, toţi umerii sunt jupuiţi şi n-a luat de la Tir nicio plată, nici el, nici oastea lui, pentru slujba pe care a făcut-o împotriva lui. De aceea, iată că dau lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, ţara Egiptului; el îi va ridica bogăţiile, o va prăda şi o va jefui; aceasta va fi plata oastei lui! Ca plată pentru slujba făcută împotriva Tirului.

 

Nu-i suficient

„Nu este suficient ca omul lui Dumnezeu sa predice adevarul. Pentru a fi eficient mesajul predicatorului trebuie sa fie viu, sa alarmeze, trebuie sa trezeasca , sa provoace, trebuie sa fie glasul lui Dumnezeu pentru un popor anume. Numai atunci cuvantul este profetic si omul insusi este un profet.”

A.W.T.

Ar trebui sa stim

” Astazi e nevoie disperata de discernamant profetic. Invatatii pot sa interpreteze trecutul, e nevoie insa de profeti care sa interpreteze prezentul. Studiul il poate face in stare pe om sa poata judeca trecutul, dar este nevoie de darul unei vederi clare pentru a te putea pronunta asupra zilelor noastre. Peste o suta de ani istoricii vor sti ce sa petrecut, din punct de vedere religios in acest an, dar atunci va fi prea taziu pentru noi. Noi ar trebui sa stim acum.”

A.W.T.

Felul potrivit

„Pana ce „felul potrivit de oameni” nu detin din nou conducerea spirituala, ne putem astepta la o deteriorare progresiva a calitatii crestinismului, incat se va ajunge in punctul unde Duhul Sfant, intristat se va retrage ca sekina din templu si noi vom ramane asemenea Ierusalimului dupa rastignire, parasiti de Dumnezeu si singuri.

Singura noastra speranta este ca o presiune spirituala reinoita sa fie exercitata intr-o masura crescanda de catre oameni modesti si curajosi , care nu doresc altceva decat slava lui Dumnezeu si puritatea bisericii.”

A.W.T.