Pana aici…

Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Miţpa şi Şen şi i-a pus numele Eben-Ezer (Piatră de ajutor), zicând: „Până aici Domnul ne-a ajutat.”

Reclame

Lamulti ani 2018!

In ultima zi a anului 2017 m-am trezit cu gandul de a citi repede, ceva scurt. Am deschis la locul unde scrie:

Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere.

Mi s-a parut potrivit. Am inchis Biblia mea si am plecat la drum…

Sunt bucuros. Dumnezeu, ca un Dumnezeu maret are multa putere. Imparatia Lui deasemenea este o Imparatie a puterii. Plec la drum cu gandul si asteptarea ca sa vad in 2018 aceasta putere.

Sa vad oameni schimbati in bine. Sa vad lucruri reasezate in prerogativele Imparatiei Lui. Sa vad Biserica ridicandu-se. Sa vad… minuni. Da, noi avem nevoie de putere. O gasim la El, in Imparatie.

Fi-ti binecuvantati,

incarcati-va cu bucurie

cu fapte bune, marete!

Dumnezeu sa va dea putere.

La multi ani dragii mei!

…, 2018…

Dar, acum, Eu vin la Tine,

Te rog să-i păzeşti de cel rău.

Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.

Mă rog ca toţi să fie una,

Tată, vreau ca, acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu

Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău şi li-L voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei şi Eu să fiu în ei.

…, 2018…

Tu umpli de veselie răsăritul şi apusul îndepărtat.

Tu cercetezi pământul şi-i dai belşug, îl umpli de bogăţii şi de râuri dumnezeieşti, pline cu apă.

Tu dai grâu, pe care iată cum îl faci să rodească…

Tu incununezi anul cu bunătăţile Tale şi paşii Tăi varsă belşugul.

Tu umpli câmpiile pustiei cu apa şi dealurile sunt încinse cu veselie.

Tu acoperi păşunile de oi şi văile se îmbracă cu grâu.

Toate strigă de bucurie şi cântă.

Ps.65

…, 2018…

Iată, doresc să împlinesc poruncile Tale: fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de Tine!

Să vină, Doamne, îndurarea Ta peste mine, mântuirea Ta, după făgăduinţa Ta!

Şi atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocoreşte, că mă încred în Cuvântul Tău.

Nu lua de tot din gura mea cuvântul adevărului! Căci nădăjduiesc în judecăţile Tale.

Voi păzi Legea Ta necurmat, totdeauna şi pe vecie.

Voi umbla în loc larg, căci caut poruncile Tale.

Voi vorbi despre învăţăturile Tale înaintea împăraţilor şi nu-mi va roşi obrazul.

Mă desfăt în poruncile Tale, căci le iubesc.

 Aceasta este mângâierea mea în necazul meu: că făgăduinţa Ta îmi dă iarăşi viaţă.

…, 2018…

De unde-mi va veni ajutorul?

Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul.

El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul; Cel ce te păzeşte nu va dormita.

Domnul este Păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.

Domnul te va păzi de orice rău, îţi va păzi sufletul.

Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până în veac

…, 2018…

Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine,

şi Tu le dai hrana la vreme.

si Îţi deschizi mâna şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă.

si Domnul este drept în toate căile Lui,

şi milostiv în toate faptele Lui.

si Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă,

lângă cei ce-L cheamă cu toată inima.

si El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El,

le aude strigătul şi-i scapă.

si Domnul păzeşte pe toţi cei ce-L iubesc şi nimiceşte pe toţi cei răi.

Gura mea vesteste lauda Domnului şi orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt în veci de veci!

Ps.145

…, 2018…

Binecuvântat să fie Domnul,

Stânca mea, care-mi deprinde mâinile la luptă, degetele la bătălie,

Binefăcătorul meu,

Cetăţuia mea,

Turnul meu de scăpare,

Izbăvitorul meu,

Scutul meu de adăpost, care-mi supune pe poporul meu!

Ferice de poporul care stă astfel! Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!

Ps.144