Proverbe 17

Cel ce iartă pe vinovat şi cel ce osândeşte pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului.

Reclame

Proverbe 5

Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului şi El vede toate cărările lui. Cel rău este prins în înseşi nelegiuirile lui şi este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare*, se va poticni din prea multa lui nebunie.

Proverbe 4

Nu intra pe cărarea celor răi şi nu umbla pe calea celor nelegiuiţi! Fereşte-te de ea, nu trece pe ea; ocoleşte-o şi treci înainte!  Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul, le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă;  căci ei mănâncă pâine nelegiuită şi beau vin stors cu sila. Calea celor răi este ca întunericul gros: ei nu văd de ce se vor poticni.